"Priateľ preukazuje lásku v každom čase, v čase súženia sa z neho rodí brat. " (Príslovia 17, 17)

Sestra farárka rada poskytne bratom a sestrám v ťažkých chvíľach duchovnú pomoc a poradenstvo v podobe pastorálnej starostlivosti. 

V prípade záujmu o pastorálnu starostlivosť, prosím, kontaktujte nás