"Ježiš riekol: Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne; lebo takýchto je kráľovstvo nebeské."                  (Evanjelium podľa Matúša 19, 14)

Detská besiedka je čas stretnutia detí vo veku od 6. - 11. rokov, na ktorých sú primeraným spôsobom podávané deťom biblické svedectvá. Deti zároveň budujú vzťah s Pánom Ježišom i medzi sebou, a tak spoznávajú veľkosť Božieho požehnania v živote. 


Počas letných prázdnin sa detská besiedka nekoná. Deti však pozývame na všetky detské akcie organizované cirkevným zborom.