Aliančný modlitebný týždeň 2024

Aliančný modlitebný týždeň 2024

"Niesť hojné ovocie" tak znie téma tohtoročného Aliančného modlitebného týždňa, ktorý bude prebiehať od 7. - 14. januára 2024. Nadkonfesíjne stretnutia a intenzívne modlitby majú podporiť a nanovo zmobilizovať Kristovu cirkev, aby sa v úplnej dôvere zaviazala k horlivejšiemu napredovaniu v zvestovaní evanjelia. 
Pozývame Vás tak k modlitbám aj v našom cirkevnom zbore prostredníctvom materiálu Slovenskej evanjelickej aliancie, ktorý je dostupný aj v našich kostoloch. 
Pozývame aj k osobnému stretnutiu dňa 8.1.2024 (pondelok) o 18:00 hod. v spoločenstve Apoštolskej cirkvi v Dubnici nad Váhom (Tajovského 35, Dubnica nad Váhom). 

AMOT 2024_SK.pdf

"Žiť plodnejší život v Kristovi nie je povinnosťou, ale je to úžasný proces premeny, ktorý sa odohráva v našom vlastnom živote aj v živote ľudí okolo nás vtedy, keď začíname Boha skutočne poznávať a tešiť sa z Jeho prítomnosti. Život v Božom večnom kráľovstve začína práve tu a teraz, v našom živote takom, akým v skutočnosti je! Boh túži pôsobiť v našich životoch a prostredníctvom neho, aby sme niesli hojné ovocie. V týždni od 7. - 14. januára 2024 budeme objavovať a modliť sa za tie oblasti nášho každodenného života, kde sa „skutočný život“ a Božie večné kráľovstvo stretávajú."
(tajomník ČEA Jiří Unger)