Bohoslužby - rozpis

Bohoslužby - rozpis

Služby Božie v najbližších týždňoch sa budú konať nasledovne:
22.10. - bohoslužby 20. nedeľa po Sv. Trojici v klasických časoch (K 8:00, Dca 9:30, NDca 11:00 + spoveď a VP)
29.10. - bohoslužby pri príležitosti "Pamiatka zosnulých" v klasických časoch (slúži npor. Mgr. Dušan Vaňko)
31.10. - bohoslužby pri príležitosti "Pamiatky reformácie" o 18:00 hod. v Ev. a. v. kostole Košeca + spoveď a Večera Pánova
05.11. - bohoslužby 22. nedeľa po Sv. Trojici v klasických časoch 

ZMENA: RKC kaplnka IL o 14:00 hod. + spoveď a VP až dňa 12.10.2023