Koncert pre mamy a otcov

Koncert pre mamy a otcov

V spolupráci so SZUŠ Nová Dubnica Vás pozývame na Koncert pre mamy a otcov, ktorý sa uskutoční dňa 16.05.2023 (utorok) o 16:30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Sv. Trojice v Novej Dubnici

Vstup je voľný.

Všetci sú srdečne vítaní.